baner m2m viettel 01 - Dịch vụ Data M2M
thuoc do 2 1024x13 1 - Dịch vụ Data M2M

DỊCH VỤ M2M VIETTEL

_____

Dịch vụ data M2M Viettel: Là dịch vụ trong đó khách hàng sử dụng sim data Viettel để truyền tải dữ liệu về máy chủ, trung tâm dữ liệu phục vụ vận hành, quản lý và khai thác.

m2m 1 min - Dịch vụ Data M2M

LỢI ÍCH CỦA M2M VIETTEL

_____

Vùng phủ sóng rộng đáp ứng cho các thiết bị di chuyển, lắp đặt ở vùng sâu vùng xa 

Truy cập mạng với lưu lượng và tốc độ theo yêu cầu của thiết bị, nhu cầu của Doanh nghiệp. 

Đáp ứng định tuyến truy cập các đích, truy cập mạng nội bộ tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp 

bg nui doi 01 - Dịch vụ Data M2M