internet leased link 3july - Dịch vụ Kênh thuê riêng
thuoc do 2 1024x13 1 - Dịch vụ Kênh thuê riêng

DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG VIETTEL

_____

Dịch vụ thuê kênh riêng là dịch vụ cung cấp đường truyền kết nối vật lý dành riêng cho khách hàng để truyền thông tin giữa các điểm cố định trong nước theo phương thức kết nối điểm- điểm hoặc điểm- đa điểm

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VIETTEL

_____