BANER MANG RIENG AO 1200x565 1 - Dịch vụ Mạng riêng ảo Officewan/Metrowan
thuoc do 2 1024x13 1 - Dịch vụ Mạng riêng ảo Officewan/Metrowan

DỊCH VỤ MẠNG RIÊNG ẢO VIETTEL OFFICEWAN VPNL3

_____

  • Officewan là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN: Virtual private network Layer 3) với mục đích truyền dữ liệu cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh trụ sở trên toàn quốc dựa trên hạ tầng MPLS/VPN (Multi-Protocol Label Switching/Virtual Private Network) của Viettel
  • MPLS (Multi Protocol Label Switching) là một kỹ thuật forwarding dùng để forward traffic qua mạng dựa trên nhãn được gán vào traffic, tận dụng ưu điểm của định tuyến IP cho phép nâng cao khả năng chuyển gói qua mạng, tăng cường hoạt động hiệu quả của mạng. Đồng thời hỗ trợ các tính năng QoS ( Quality of Service), CoS (Class of Service) cho các dịch vụ yêu cầu chất lượng khác nhau như: voice, date, Video…

LỢI ÍCH

_____

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ

_____

thuoc do 2 1024x13 1 - Dịch vụ Mạng riêng ảo Officewan/Metrowan

DỊCH VỤ METROWAN VPNL2

_____

ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ

_____