Đăng nhập
thuoc do 2 1024x13 1 - Hóa đơn điện tử

DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

_____

  • Dịch vụ Hóa đơn điện tử của Viettel hay Sinvoice là giải pháp giúp doanh nghiệp khởi tạo, lập, gởi, nhận, lưu trữ, bảo quản hóa đơn bằng phương tiện điện tử
  • Hóa đơn điện tử được ký bằng điện tử (chữ ký số) và có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy thông thường và có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi có nhu cầu

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

_____

Dịch vụ Hoá đơn điện tử giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong in ấn, nhân lực quản lý, không gian lưu trữ, an toàn khi sử dụng, hạn chế ngăn ngừa giả mạo hóa đơn bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp

TẠI SAO DÙNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL

_____

thuoc do 2 1024x13 1 - Hóa đơn điện tử

BẢNG BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL SINVOICE

_____