GIẢI PHÁP LƯU TRỮ

Hệ thống lưu trữ hướng đối tượng với giao diện dịch vụ web đơn giản, lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bất cứ đâu trên nền Internet. Tận tâm bảo vệ toàn vẹn mọi dữ liệu quý giá để khách hàng an tâm sáng tạo Tiếp nối sứ mệnh kiến tạo xã hội số của thương hiệu quốc gia.