TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ PRIVATE CLOUD

_____

Người dùng có quyền quản trị tối đa

Viettel luôn cấp cao quyền quản trị cho người dùng ở mức cao nhất mà vẫn dảm bảo các nguyên tắc hệ thống. Một đám mây riêng chỉ có thể được truy cập bởi một đơn vị duy nhất, có thể là cá nhân hay doanh nghiệp, khả năng định cấu hình và quản lý, phân bổ tài nguyên phù hợp

Mở rộng hệ thống linh hoạt

Viettel luôn chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi quy mô dịch vụ. Bằng cách chuyển đổi một số chức năng sang đám mây công cộng, máy chủ đám mây riêng của doanh nghiệp sẽ được giải phóng thêm không gian, tăng không gian lưu trữ

Đa mục đích sử dụng

Private Cloud của Viettel khi tính bảo mật, kiểm soát và hiệu suất hoạt động là những ưu tiên.Phù hợp Xử lý khối lượng công việc lớn, bảo mật cao,quản lý các ứng dụng quan trọng;quyền sở hữu dữ liệu; hợp nhất và mở rộng trung tâm dữ liệu;ứng dụng CNTT;phục hồi dữ liệu sau thảm họa

Đa dạng hình thức triển khai

Viettel có thể triển khai 3 mô hình Private cloud phổ biến hiện nay cho khách hàng, tùy thuộc vào đối tượng, quy mô ứng dụng để lựa chọn mô hình hợp lý, bao gồm:Private Cloud – Private Cloud lai với Public Cloud – Private Cloud lai với máy chủ vật lý

bg nui doi 01 - Private Cloud

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỊCH VỤ PRIVATE CLOUD VIETTEL

_____

Hạ tầng độc lập

Xây dựng trên một cụm Cluster vật lý riêng, hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi hệ thống của khách hàng khác

An toàn, bảo mật

Hệ thống độc lập, riêng biệt tại các TTDL tiêu chuẩn Rated 3 – TIA 942 của Viettel IDC, đảm bảo tính an toàn bảo mật cao

Quản lý dễ dàng

Dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, cài đặt hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế, thông qua công cụ quản trị tập trung, thân thiện

Chi phí hợp lý

Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư phần cứng, thiết bị, license. Khách hàng có thể lựa chọn sở hữu thiết bị sau thời gian thuê