Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel

Hop tac tich hop SME voi Sinvoice - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel

Làm thế nào để tích hợp phần mềm SME – Misa với Hoá đơn điện tử SInvoice Viettel?

_______

Bước 1: Kết nối dịch vụ HĐĐT SInvoice

Giúp kết nối phần mềm SME với dịch vụ Hoá đơn điện tử Sinvoice Viettel

Lưu ý: Phải thực hiện kết nối cho từng dữ liệu kế toán và từng chi nhánh làm việc. 

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử khác.

Dang nhap vao phan mem SME 1024x512 - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel
Chon phan mem Sinvoice 1024x646 - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel

2. Chọn phần mềm SInvoice.

3. Nhập tài khoản kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice. Nhấn Kết nối.

4. Nhập tài khoản kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice. Nhấn Kết nối.

Nhan ket noi Sinvoice 1024x624 - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel
Ket noi thanh cong Sinvoice 1024x473 - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel

5. Kết nối thành công hệ thống Hoá đơn điện tử Sinvoice Viettel

Bước 2: Thiết lập kết nối SInvoice

Giúp thiết lập cách thức lập và gửi hóa đơn lên Sinvoice

Lưu ý: Phải thực hiện kết nối cho từng dữ liệu kế toán và từng chi nhánh làm việc.

1. Nhấn Thiết lập kết nối Sinvoice

Dong y ket noi sinvoice 1024x851 - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel

2. Thiết lập cách thức kết nối Sinvoice: Chọn các thông tin vào form yêu cầu của hệ thống

Dong y ket noi sinvoice 1024x851 - Hướng dẫn tích hợp phần mềm Misa với Hoá đơn điện tử Viettel

3. Nhấn Đồng ý

Bước 3: Thực hiện nghiệp vụ HĐĐT

  1. Lập và phát hành hóa đơn
    2. Thu hồi hóa đơn chờ phát hành
    3. Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế
    4. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh
    (Chi tiết các hoạt động được hướng dẫn tại Nội dung 2 dưới đây)

Lưu ý: Thực hiện trên Sinvoice các nghiệp vụ HĐĐT khác như: Chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy, gửi hóa đơn cho khách hàng, tải hóa đơn đã phát hành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *